Certifikát ISO 14001:2004

V marci 2011 bola spoločnosť Plastcom, spol. s r.o., úspešne certifikovaná renomovanou spoločnosťou TÜV Nord pre Systém environmentálneho manažérstva – ISO 14001:2004.

Spoločnosť už vlastní dva ďalšie certifikáty – ISO 9001:2008 (Systém manažérstva kvality) od roku 2000 a ISO/TS 16949:2009 (Systém manažérstva kvality s aplikáciou pre automobilový priemysel) od roku 2002.V březnu 2011 byla společnost Plastcom, spol. s r.o., úspěšně certifikována renomovanou společností TÜV Nord pro Systém environmentálního manažerství – ISO 14001:2004.

Společnost už vlastní dva další certifikáty – ISO 9001:2008 (Systém řízení kvality) od roku 2000 a ISO/TS 16949:2009 (Systém řízení kvality a aplikací pro automobilový průmysl) od roku 2002.In March 2011, Plastcom, spol. s r.o., was successfully certified by the renowned certification company TÜV Nord for the Environmental Management System – ISO 14001:2004.

The company already own two other certificates – ISO 9001:2008 (Quality Management System) since 2000 and ISO/TS 16949:2009 (Quality Management System with application for the automotive industry) since 2002.

Comments are closed.