O nás

Spoločnosť Plastcom, spol. s r.o., bola založená v roku 1991 s orientáciou na obchod s chemickými surovinami. Od roku 1996 sa venuje výrobe konštrukčných plastov pre vstrekovanie na báze termoplastov.

Plastcom, spol. s r.o., sa zaoberá vývojom, výrobou, recykláciou a aplikáciou konštrukčných plastov pre vstrekovanie, vrátane technickej podpory.

Medzi naše produkty patria konštrukčné plasty na báze základných polymérov polyamid 6 (PA 6), polyamid 66 (PA 66), polypropylén (PP), polybutyléntereftalát (PBT) s chemickým vystužením skleným vláknom, sklenými mikroguličkami, mastencom, vápencom, s nehorľavou úpravou, s tepelnou a UV odolnosťou a s antistatickou stabilizáciou.

Naše know-how a flexibilita nám umožňujú ponúkať „výrobky na mieru“ podľa požiadaviek zákazníka a ponúkať technický servis pri aplikácii.

V rámci riadenia kvality má naša spoločnosť zavedený Systém manažérstva kvality podľa požiadaviek noriem EN ISO 9001:2015, IATF 16949 a ISO 14001:2015 certifikovaný TÜV SÜD. Získali sme Cenu Slovenskej republiky za kvalitu 1999 a Národnú cenu Slovenskej republiky za kvalitu 2000.

Pre trvalé zlepšenie ochrany životného prostredia sa Plastcom, spol. s r.o., riadi environmentálnou politikou schválenou riaditeľom spoločnosti.

Naše produkty sú používané (viď Aplikácie) ako konštrukčné plasty pre vstrekovanie technických výliskov so širokým využitím v oblasti automobilového, strojárskeho, elektrotechnického a spotrebného priemyslu.

Kvalita
Spoločnosť Plastcom, spol. s r.o., sa pri svojej činnosti riadi zavedeným Systémom manažérstva kvality, ktorý spĺňa požiadavky medzinárodných noriem ISO 9001:2015 , IATF 16949 a ISO 14001:2015 . Certifikáciu spomenutých noriem v našej spoločnosti pravidelne realizuje renomovaná spoločnosť TÜV SÜD. Naším cieľom je trvalo zlepšovať zavedený systém, a tak zlepšovať svoje postavenie na trhu. Pre neustále zabezpečovanie a zvyšovanie kvality našich výrobkov je náš výrobný závod v Nitre vybavený laboratóriom pre rôzne druhy testov.
Vízia
Ako výrobca konštrukčných plastov byť kvalitným, spoľahlivým, stabilným, flexibilným a inovatívnym partnerom pre výrobcov technických plastových výliskov v Strednej Európe.
Poslanie
Poskytovať komplexné riešenie vo vývoji, výrobe a dodávkach konštrukčných plastov pre vstrekovanie a v oblasti recyklácie technologického plastového odpadu v spolupráci s našimi zákazníkmi.