Služby

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti kompaundácie a recyklácie plastov, vrátane technickej podpory. Služby nášho laboratória vo výrobnom závode ponúkame aj externe.
Kompaundácia
Disponujeme modernými kompaundačnými linkami pre výrobu konštrukčných plastov pre vstrekovanie na báze termoplastov. Linky s rôznou výrobnou kapacitou nám umožňujú ponúkať služby prispôsobené potrebám zákazníkov.
Recyklačný servis
V oblasti recyklácie plastov poskytujeme kompletný outsourcing nakladania s plastovým odpadom - plasty recyklujeme a vraciame do výrobného procesu zákazníka pomocou regranulácie. Nevyužiteľný plastový odpad odkupujeme.
Technický servis
Plastcom, spol. s r.o., vám ponúka technickú podporu a služby na rôznych úrovniach spolupráce - pred, počas a po dodaní našich produktov do spracovateľského procesu našich zákazníkov. Patria sem poradenstvo a technický servis od vývoja materiálu až po realizáciu výroby, porovnávanie ekvivalentov, vývoj univerzálneho materiálu pre viaceré aplikácie, technická účasť pri testovaní materiálov

Skúšobné laboratórium

Pre neustále zabezpečovanie a zvyšovanie kvality našich výrobkov je náš výrobný závod v Nitre vybavený skúšobným laboratóriom, kde vykonávame nižšie uvedené druhy testov. Skúšobné laboratórium plní požiadavky normy STN EN ISO / IEC 17025:2017 a manažérsky systém laboratória spĺňa ISO 9001:2015.
Reologické vlastnosti
index toku taveniny, viskozita, viskozitné číslo
Stanovenie obsahu plnív
obsah popola, obsah plniva
Fyzikálne vlastnosti
hustota, sypná hmotnosť, obsah vody, obsah prchavých látok, obsah extrahovateľných látok, obsah nečistôt, strata žíhaním
Termické vlastnosti
termické vlastnosti
Mechanické vlastnosti
ťahové vlastnosti, ohybové vlastnosti, húževnatosť
Optické vlastnosti
farebný odtieň

V prípade záujmu o PRODUKTOVÝ LIST a CENNÍK nás kontaktujte!

laboratorium@plastcom.sk