Služby

Nabízíme vám komplexní služby v oblasti kompaundace a recyklace plastů, včetně technické podpory. Služby naší laboratoře ve výrobním závodě nabízíme i externě.
Kompaundace
Disponujeme moderními kompaundačními linkami pro výrobu konstrukčních plastů pro vstřikování na bázi termoplastů. Linky s různou výrobní kapacitou nám umožňují nabízet služby přizpůsobené potřebám zákazníků.
Recyklační servis
V oblasti recyklace plastů poskytujeme kompletní outsourcing nakládání s plastovým odpadem – plasty recyklujeme a vracíme do výrobního procesu zákazníka pomocí regranulace. Nevyužitelný plastový odpad odkupujeme
Technický servis
Plastcom, spol. s r.o., vám nabízí technickou podporu a služby na různých úrovních spolupráce – před, během a po dodání našich produktů do zpracovatelského procesu našich zákazníků. Patří sem poradenství a technický servis od vývoje materiálu až po realizaci výroby, porovnávání ekvivalentů, vývoj univerzálního materiálu pro víceré aplikace, technická účast při testování materiálů

Zkušební laboratorium

Pro neustálé zabezpečování a zvyšování kvality našich výrobků je náš výrobní závod v Nitře vybavený zkušební laboratoří, kde vykonáváme níže uvedené druhy testů. Zkušební laboratoř plní požadavky normy STN EN ISO / IEC 17025:2017 a systém řízení jakosti laboratoře spĺňuje ISO 9001:2015.
Reologické vlastnosti
index toku taveniny, viskozita, viskozitní číslo
Stanovení obsahu plniv
obsah popela, obsah plniva
Fyzikálni vlastnosti
hustota, sypná hmotnost, obsah vody, obsah prchavých látek, obsah extrahovatelných látek, obsah nečistot, ztráta žíháním
Termické vlastnosti
termické vlastnosti
Mechanické vlastnosti
tahové vlastnosti, ohybové vlastnosti, houževnatost
Optické vlastnosti
barevný odstín

V případě zájmu o PRODUKTOVÝ LIST a CENNÍK nás kontaktujte

laboratorium@plastcom.sk